Traducere ?i revizuire

V? punem la dispozi?ie întreaga noastr? echip? de profesioni?ti pentru a traduce orice text în limba dorit?. Iar dac? ave?i deja textul tradus, noi îl revizuim ca s? fi?i siguri c? mesajul dv. este transmis perfect.

 • Traducere de texte specializate (tehnice, juridice, economice, ?tiin?ifice…), începând de la 29,00 €
 • Traduceri de texte publicitare. Traducem textele dv. publicitare în diverse limbi str?ine ?i v? oferim posibilitatea de a efectua un test lingvistic preliminar pentru a asigura efectivitatea acesteia fa?? de clien?ii str?ini poten?iali.
  • Cataloage de la 89,00 €.
  • Bro?uri ?i triptice de la 29,00 €.
 • Traduceri de pagini web.
  • Traduceri de site-uri web complete de la 99,00 €.
  • Traduceri de actualiz?ri de la 45,00 €/lun?.
 • Traduceri de Curriculum Vitae. V? ajut?m s? ob?ine?i posturi de munc? în  str?in?tate, prin traducerea CV-ului dv., precum ?i a scrisorii de prezentare în limba ??rii de destina?ie. Totodat?, v? adapt?m CV-ul la formatul european ?i v? consiliem cu privire la relevan?a con?inutului acestuia. Dac? nu ave?i scrisoare de prezentare, v? ajut?m, de asemenea, s? o redacta?i. De la  19,00 €.
 • Traducerea coresponden?ei. Dac? a?i lucrat în ??ri cum ar fi Fran?a sau Germania ?i primi?i anual o scrisoare cu cerin?ele sau nout??ile referitoare la pensia dv., nu v?  preocupa?i: noi v? ajut?m s? în?elege?i  con?inutul acesteia pe baza unei traduceri- rezumat. În aceasta, explic?m punct cu punct con?inutul scrisorii, precum ?i documentele care v? pot fi solicitate. Dac?  este necesar s? completa?i un formular în alt? limb?, v? ajut?m, de asemenea, s?-l completa?i. De la 15,00 €.
 • Traduceri autorizate. De la 39,00 €.
 • Traduceri de materiale audiovizuale. De la 69,00 €.

Solicita?i antecalcula?ia de pre? f?r? niciun fel de angajament pentru dv. aici.