Despre noi

‘Soleil Traducciones’ ?i-a început activitatea în 2008, sub conducerea Luciei García ?i a lui Jorge Soler, având o idee clar? în minte: punerea în valoare a capacit??ilor noastre pentru ca limbile str?ine s? devin? o ?ans? în loc s? reprezinte o barier?. Avem sediul la Elche ?i oferim servicii atât companiilor ?i organismelor oficiale, cât ?i persoanelor particulare. Angajamentul nostru în domeniul traducerii ?i al interpret?rii reprezint? una dintre valorile noastre principale, a?a cum  demonstreaz? colaborarea noastr? cu diverse asocia?ii profesionale.

“Betweenwords, betweenworlds”

(“Între cuvinte, între lumi”).

Aceasta a fost deviza noastr? înc? de la începuturi. Nu putem evita existen?a barierelor lingvistice, dar lucr?m zi de zi pentru ca acestea s? fie dep??ite cu succes de clien?ii no?tri.

Credem în profesionalismul traduc?torului ?i ne baz?m în mod decisiv pe acesta. A?a simplu! Pentru aceasta cont?m numai pe traduc?tori, interpre?i ?i revizori profesioni?ti, cu o mare experien?? în sector ?i cu un înalt nivel de  specializare în diverse domenii ?i limbi str?ine. Rezultatul: servicii de cea mai bun? calitate la pre?uri foarte competitive.