Interpretare

Servicii de interpretare orientate c?tre persoane fizice, cercet?tori, companii, institu?ii ?i birouri specializate.

  • Interpre?i autoriza?i. Interpre?i oficiali în diferite limbi str?ine, care v? vor înso?i la procese, la încheierea documentelor notariale,  a contractelor, cu privire la formalit??ile bancare sau imobiliare… de la 96,00 €.
  • Interpre?i pentru evenimente. Interpretare consecutiv? ?i  simultan? pentru conferin?e/congrese, conferin?e de pres?… Dispunem de interpre?i pentru o gam? ampl? de combina?ii lingvistice ?i v? consiliem cu privire la tipul de serviciu de interpretare care se adapteaz? cel mai bine la caracteristicile evenimentului respectiv. De la 250,00 €.
  • Interpretare de leg?tur?. Interpre?ii no?tri de leg?tur? v? asist? la negocierile de afaceri pentru ca dv. s? pute?i comunica în orice moment în mod fluent  ?i cu cea mai mare precizie. De la 39,00 €.
  • Interpre?i înso?itori. Începând cu vizitarea instala?iilor companiei dv., pân? la efectuarea unor itinerarii turistice prin localitate sau participarea la târgurile de prezentare a produselor dv. Interpre?ii no?tri înso?itori vor comunica tot ce dori?i s? transmite?i. De la 90,00 €.
  • Interpretare de tip social. Vizite medicale, consulta?ii la spital… Interpre?ii no?tri v? vor asista în permanen??. Comunicare fluent? ?i exact? între dv. ?i personalul sanitar, pentru lini?tea dv. personal?. De la 29,00 €.
    interprete-elche-alicante