Alte servicii

În vederea asigur?rii unui serviciu integral, v? oferim, totodat?, ?i urm?toarele servicii:

  • Apostila de la Haga pentru documente oficiale ?i notariale spaniole, de la 30,00 €/ document.
  • Rapoarte lingvistice complete cu privire la semnifica?ia sau la utilizarea unei terminologii concrete. Dac? nu cunoa?te?i denumirea comercial? pe care ar trebui s? o folosi?i pentru compania, serviciile sau produsele dv., v? rug?m s? ne consulta?i. De la 59,00 €.
  • Test lingvistic preliminar pentru campanii publicitare. De la 299,00 €.
  • Transcrieri înregistr?ri în format audio ?i video în diferite limbi str?ine, de la 59,00 €.
  • Texte vorbite pentru radio, dublaj video-uri… de la 99,00 €.
  • Monitori nativi pentru imersiune lingvistic?. Dispunem de speciali?ti nativi în diferite limbi str?ine pentru ca activitatea s? fie încununat? de succes deplin, de la 37,00 €/ora.