Traducció audiovisual

locuciones2

Traduïm guions per a doblatge i subtitulació de vídeos comercials, documentals, cursos d’idiomes, etc. No disposeu de guió? També podem realitzar una transcripció prèvia de l’àudio original i crear i inserir subtítols al vostre vídeo.

  • Traducció de guions per a doblatge i subtitulació. Des de 75,00 €.
  • Creació i inserció de subtítols. Si no disposeu de guió podem realitzar una transcripció prèvia a partir de l’àudio original i inserir els subtítols al vostre vídeo. Des de 69,00 €.