Traduceri Autorizate

Autorit??ile administrative v? solicit? traduceri oficiale sau legalizate. Noi efectu?m aceste traduceri.legal

 • Traduceri autorizate (oficiale) pentru orice tip de documente, cum ar fi:
  • Certificate de na?tere.
  • Certificate ?i diplome de studii.
  • Contracte.
  • Rapoarte (medicale, expertize…)
  • Documente notariale (împuterniciri…).

De la 39 €/document.

Oferim, de asemenea, Servicii de Interpretare autorizat? în cadrul proceselor juridice, a formalit??ilor privind încheierea împuternicirilor ?i actelor notariale etc.